ESP modernizasyonu ve ESP dönüşümleri

Genel Bilgiler

Gelişen çevre mevzuatlarına paralel bir biçimde;
 
• Baca gazı toz konsantrasyonlarının minimuma indirilmesi,

• Yanma sonucu meydana çıkan NOx, SOx konsantrasyonlarının minumuma indirilmesi amacı ile
 
 

Teknik Bilgiler

Yanma ve alternatif yakıt kullanılan tesislerde mevcut bulunan elektrofiltrelerinin torbalı filtrelere dönüşümü işleri Fil-Tek tarafından anahtar teslimi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda,

• 21 fırın elektrofiltresinin torbalı filtreye çevrimi,
• 1 fırın elektrofiltresinin hibrit filtreye çevrimi,
• 1 klinker soğutucu filtresinin ısı dönüştürücü sistemi ile birlikte torbalı filtreye çevrimi işleri
• 1 farin torbalı filtresi üst kısmı yenilenmesi işleri,
 
Fil-Tek tarafından tamamlanmıştır.
 
Geliştirilen otomasyon sistemleri ve filtrelere ait yapılan detaylı CFD analizleri sonucunda kullanılan gaz dağıtım plakaları sayesinde, mevcut filtrelerin gövdesi izin verdiği sürece 10m torba boyuna kadar 3bar iler torbaların temizlenmesi sağlanmakta olup bu sayede enerji tüketimleri de minimum seviyede tutulmaktadır.